top of page
VIRTA Back End System (pris oppgitt er pr. mnd)

 

Elektrisitetsprisbasert optimalisering
• Ladningsarrangementene er optimalisert ut fra Nord Pool Spot-strømpriser og individuelle energibehov
• Optimalisering kan overstyres ved å velge timer manuelt i mobilprogrammet
• Tjenesten fungerer som forbruksdrevet etterspørselsrespons med effektive insentiver

 

Ladestedsdeling
• Brukere kan dele laderen til utvalgte brukere eller offentligheten
• Prissetting kan utført av brukeren i Virta mobilapplikasjonen
• Ladestedet kan nås via et offentlig ladingnettverk
• Tjenesten bidrar til å utvide offentlige ladenettverk raskt

 

Automatisk rapportering
• Automatiske rapporter om offentlige og private ladehendelser kan sendes til en valgt mottaker
• Rapportene lar brukerne med bedriftsfordeler for å informere arbeidsgiverne om drivstoffkostnader
• Tjenesten fjerner behovet for unødvendig papirarbeid

 

Smart lader (bestilles separat)
• Tjenesten fordrer en forhåndskonfigurert sky-tilkoblet smart lader med en Type 2-kontakt
• Laderen (bestilles separat) kan enkelt installeres av en elektriker

 

Lader tilkobling til Internett

VESTEL laderne må velges med Mobilt Data Network (GSM) for kommunikasjon mot administrasjonsystemet.

 

Betalingstjeneste:
Benyttes betalingstjenesten belastes det 9% av omsetningen

VIRTA administrasjon system (pris er pr mnd)

kr 100,00Pris
    bottom of page